За Нас:

Ние сме Design Lab., първата “лаборатория” за архитектура и дизайн в България!
Проектирахме едно необикновено пространство като отговор на естествената потребност на всеки творец да създава съвършенство в предразполагаща среда и да споделя идеите си на външния свят.
Осъзнахме, че на тези географски ширини няма модерно споделено пространство, където професионалисти – архитекти и дизайнери могат да работят и да общуват на едно място. Където да имат възможността да се развиват в своята творческа среда и да обменят идеи.

Design Lab. е мястото, където всеки професионалист може и иска да прекарва своето време.  Тук архитектите и дизайнерите изразяват себе си в гъвкава среда с достъп 24/7, в представителни условия за работа, даващи възможност за разгръщане на пълния им творчески потенциал. Материалната база на пространството е добре организирана с оглед лесна работа с клиенти, а най-ценният ресурс – времето е спестено, с помощта на модерни технологии и ценни партньори.

Освен комфортното пространство с всичко необходимо, Design Lab. има своя особена творческа атмосфера, предразполагаща към общуване със съмишленици. Обособени са няколко зони за общуване, където се обменят идеи, опит и се организират срещи. Наемателите на пространството имат възможност да работят по съвместни проекти и конкурси, както и да се обединяват около избрани от тях обществени каузи.

Неизменна част от живота в нашия cowork са обучителните програми, арт и просто забавни събития. Именно това е нашата основна мисия – обединяваме, вдъхновяваме, творим и създаваме необходимите условия за ползотворна работа за истински професионалисти.

Станете част от нашето пространство, за да общувате с интересни хора, докато развивате твореца в себе си!