Устойчив дизайн без излишен отпадък

Равновесието в природата е изключително наранено и поставя под въпрос производството, строителството и като цяло съществуването на човека на ежедневна база, конфронтирайки вече установени негови навици. Именно затова устойчивото съществуване…

Continue Reading Устойчив дизайн без излишен отпадък