Устойчив дизайн без излишен отпадък

Устойчив дизайн без излишен отпадък

Равновесието в природата е изключително наранено и поставя под въпрос производството, строителството и като цяло съществуването на човека на ежедневна база, конфронтирайки вече установени негови навици. Именно затова устойчивото съществуване се превърна в едно от решаващите предизвикателства пред дизайнери и архитекти през последните 10 години, и с право!

Luken-recycled-plastic-furniture; source-dezeen.com
Source: dezeen.com / design by Paola Calzada Arquitectos

Разбира се, това от своя страна изисква голяма доза посвещаване и проучване за алтернативи материали, които най-често са или био разградими, или рециклират отпадъчен ресурс. Но дори и замисъл в посока нулево генериране на неприложими остатъци е вратичка към по-целесъобразно съществуване.

Ще разгледаме 3 подхода в разработката на дизайн в темата, които ни впечатлиха и се надяваме, че ще вдъхновят дизайнери на местно ниво да интегрират все повече такива модели в своите процеси.

Дизайн с естествени материали

Естествено, тук въпросът е доста обширен, тъй като дървото и камъкът – любими материали за дизайн, са естествени. Разглеждайки го обаче в контекста на устойчивия дизайн, по-скоро фокусът попада върху материали, чиито „отглеждане“, добив или производство не изисква години и не са ограничена суровина.

3D visual by Humanscale; Courtesy of Humanscale
3D visualization by Humanscale; courtesy of Humanscale

Дизайнерът Paul Sukphisit от студиото Humanscale заедно с Evocative Design припознават биологично произведени мицелови гъби и селскостопански отпадъци като супер идея за основа на стол – еко съобразен дизайн, представен тази година в изложбата Broken Nature на Трианалето в Милано.

Преизползване на материалите – стъпка към кръгова икономика

Отново част от американския павилион в Трианалето и представяне на Humanscale – дизайнерът Sergio Silva създава стол почти изцяло с UBQ материали.

Design Lab. courtesy-UBQ materials

Много красив пример за дизайн, като част от кръгова икономика – модел, насочен към удължаване на жизнения цикъл на продуктите. На практика това показва начин как битови отпадъци, които не могат да се рециклират, да бъдат използвани рационално с цел да се минимизира реалния отпадък.

Нулев отпечатък

Холандското дизайн студио Waarmakers – Maarten Heijltjes и Simon Akkaya, интерпретират по нов начин позната пура, като превръщат опаковката ѝ за доставка в реална лампа. Цилиндричният дизайн на картонения тубос лесно се превръща в осветително тяло с подръчни инструменти. Оригинален и съвременен начин за намаляване отпечатъка, който оставят продуктите дори само чрез своите опаковки и обвивки.

Чрез иновативни модели на дизайн, основани на творчески идеи, вдъхновени от самата природа, се разкрива широк спектър от красиви решения, възможни за приложение без излишен отпадък. И като цяло връзката между дизайна и естествения свят винаги е била плодородна почва за проучване. Но в епохата на изменението на климата, изчерпването на ресурсите и деградацията на местообитанията, изглежда имаме все по-силна нужда дизайнерите да разглеждат и прилагат тази връзка по-тясно от всякога в своята работа.

Leave a Reply