Мултисетивно преживяване – инструмент за създаване на емоционална връзка

В дигиталната ера достъпът до информация и нейната консумация най-често се случва през допълнително устройство. Но как ни я поднася то? Визуално, слухово… Това е. Може би именно тук се…

Continue Reading Мултисетивно преживяване – инструмент за създаване на емоционална връзка

Акустика – не само дизайнерско решение, но и необходимост

Съвременните офиси са основно насочени към активиране и поощряване на съвместната работа. Разбира се и създаването на Design Lab. бе продиктувано от търсенето на лабораторна творческа среда, работа в общи…

Continue Reading Акустика – не само дизайнерско решение, но и необходимост

5 насоки за здравословни взаимоотношения в co-working среда

Независимо дали сте на свободна практика или работите в малък колектив, когато обитавате споделено работно пространство е ценно да поддържате здравословни взаимоотношения с останалите. Дори самият факт, че сте наели…

Continue Reading 5 насоки за здравословни взаимоотношения в co-working среда

Устойчив дизайн без излишен отпадък

Равновесието в природата е изключително наранено и поставя под въпрос производството, строителството и като цяло съществуването на човека на ежедневна база, конфронтирайки вече установени негови навици. Именно затова устойчивото съществуване…

Continue Reading Устойчив дизайн без излишен отпадък

Вкус за интериор и здравословна храна

Какви са предимствата да работиш от ресторант и да имаш ресторант в офиса? Направихме съпоставка на две тенденции: превръщането на high-end ресторанти в споделени работни пространства, от една страна, и…

Continue Reading Вкус за интериор и здравословна храна